ueuis@hotmail.com
  011 / 252 00 26

LICENCA ZA RAD

Licenca, ili Uverenje je ustvari potvrda ili dokaz da je član LEGALNO REGISTROVAN DA LEGALNO OBAVLJA POSLOVE I ZADATKE IZ OBLASTI MUZIČKE KULTURE. Bilo koja kontrola od strane Inspekcije, priznaće umetniku ili izvodjaču njegovo pravo na rad.

Licencu član ne mora uvek nositi sa sobom. Ali treba sa sobom uvek da ima ČLANSKU KNJIŽICU, koja je takodje dokaz da mu je za tu godinu izdata i LICENCA.

Jedan primerak LICENCE, uvek stoji u dosijeu člana, tako da i u slučaju guditka iste, uvek u toku važeće godine može dobiti kopiju u Udruženju.

Zašto je veoma važno imati licencu?

Ima nekoliko zemalja koje prilikom izdavanja radne vize za ulazak u tu zemlju, IZRIČITO traže da umetnik ili izvodjač imaju važeću Licencu.

To su Hrvatska, Slovenija, Amerika, Kanada, Švajcarska, Australija...

Takodje, posedovanjem Licence, odnosno, članstvom u udruženju postajete legalan radnik koji se bavi poslovima i zadacima iz oblasti muzičke kulture.

Samim članstvom postajete ravnopravan muzičar ili pevač sa najvećim imenima naše muzičke scene, jer su u ovom Udruženju svi oni koji u narodnoj ili Zabavnoj muzici nešto znače.

Ako ste porodičan čovek ili žena, i ako imate malo dete za predškolsku ustanovu, uvek ćete dobiti potvrdu Udruženja kojim ćete imati deo prioriteta za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Takodje, ako ste član Udruzenja, i svirate neki od instrumenata, ili se bavite snimanjem odnosno aranžiranjem, prilikom nabavke instrumenata kao sredstva za rad, dobijate potvrdu od udruženja kojom ćete dokazati da vam je to sredstvo za rad, i onda legalno uneti u zemlju instrument i pritom dobiti olakšicu za carinjenje.

BUDITE U DRUŠTVU NAJBOLJIH I NAJPOPULARNIJIH....!!!!!!

ČLANSKA KNJIŽICA:

Članska knjižica je obrazac propisan Statutom udruženja, sa slikom nosioca, koja je pečatom overena od strane udruženja, potpisana od aktuelnog predsednika udruženja, i upisanim ličnim podacima člana nosioca knjižice. U člansku knjižicu se takodje svaki put prilikom plaćanja članarine za tekuću godinu, upisuje i overava da je članarina za tu godinu plaćena.

nazad na vrh

Poslednje Vesti

Reklame