ueuis@hotmail.com
  011 / 252 00 26

PENZIONO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

AKO RADITE NEKE DRUGE POSLOVE VAN MUZIKE:

Članovi udruženja mogu postati i oni koji se pored bavljenja pevanjem ili sviranjem ili drugim poslovima iz ove oblasti navedenim u ovom izveštaju, obavljaju i neke druge poslove iz oblasti svoje profesije, kao na primer: Medicinski radnici, Zanatlije, Vozači, Gradjevinci ili bilo koje drugo zanimanje stečeno redovnim školovanjem.

Ti članovi se vode u kategoriji ZAPOSLENI RADNICI U OBLASTI KULTURE ili skraćeno ZRK.

KAKO ČLANOVI OSTVARUJU SVOJE PRAVO NA PENZIJSKO INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE??

Članovi koji nisu nigde zaposleni, već im je bavljenje muzikom jedino zanimanje i jedini posao kojim se bave, mogu samim tim što su članovi udrženja, dobiti pravo na regulisanje penzijskog-invalidskog i zdravstvenog osiguranja. Kako ????

U Udruženju postoje obrasci koji se popune, i onda se (za sada) preko Udruženja Džez i zabavne muzike (kao našeg poslovnog partnera), dobija

Obrazac tzv. PRIJAVE NA PIO.

Usluga za dobijanje ove prijave se plaća 1.000 dinara po članu. Kada se član prijavi na PIO, onda to stoji sve dotle dok on sam ne odluči iz svojih razloga da prekine sa ostvarivanjem tog prava.

Šta je bitno?

Bitno je da onaj ko se prijavi na PIO i Zdravstveno, kada sve regulise papirološki u PIO, odabere visinu doprinosa u paketu koji mu nudi PIO, i da taj paket redovno plaća.

Dešava se da neko zaboravi ili nema materijalnih uslova da plaća to svoje osiguranje, i da jednostavno prestane da plaća odabrane doprinose, A PRITOM NE IZVRŠI O D J A V U .... Takav postupak nije dobar, jer ga PIO duži sve dok zvanično ne izvrši odjavu sa PIO, koja se ništa ne plaća, osim kao i kod prijave, 1.000 dinara Džez udruženju za uslugu.

Ovo je postupak (odjava sa PIO) koji uopšte nije komplikovan, a mnogo znači, jer imamo jako loše primere da su Ijudi prestali plaćati doprinose, nikome to nisu rekli, nisu se odjavili sa PIO, oni ih dužili ceo period, i Ijudi su se našli u vrlo neprijatnoj situaciji jer su im potraživali veliki novac.

SLUŽBA UDRUŽENJA ĆE VAM UVEK BITI NA RASPOLAGANJU ZA RAZGOVOR I ZA SAVET PO TOM PITANJU.

nazad na vrh

Poslednje Vesti

Reklame